Interpelacja - poseł Mieszkowski

W sprawie zatrzymania aktywistki z Warszawskiego Strajku Kobiet

Zapytanie nr 1230 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie…


Interpelacja - poseł Mieszkowski

W sprawie udziału Polski w filmie "Mission: Impossible 7"

Interpelacja nr 9382 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie…


Interpelacja - poseł Mieszkowski

W sprawie przesłuchania przez lubelską Policję aktywisty LGBT

Zapytanie nr 1229 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie…


Interpelacja - poseł Mieszkowski

W sprawie reformy ustawy o ochronie zwierząt

Interpelacja nr 8832 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie reformy…


Interpelacja - poseł Mieszkowski

W sprawie uboju rytualnego dokonywanego w Polsce w latach 2018-2020

Zapytanie nr 1096 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie uboju…


Interpelacja - poseł Mieszkowski

W sprawie przesłuchań studentek i studentów Uniwersytetu Śląskiego

Interpelacja nr 7428 do ministra sprawiedliwości w sprawie przesłuchań…


Interpelacja - poseł Mieszkowski

W sprawie pilnego wsparcia dla pracowników branży kulturalnej

Interpelacja nr 6992 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie…


Interpelacja - poseł Mieszkowski

W sprawie stypendiów dla indywidualnych twórców w ramach programu "Kultura w sieci"

Interpelacja nr 6880 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie…