Interpelacja nr 6448

do ministra kultury i dziedzictwa narodowego

w sprawie wydłużonego czasu oczekiwania na rozpatrzenie wniosków o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury

Szanowny Panie Ministrze,

od ponad dwóch miesięcy w trosce o nasze bezpieczeństwo, przez wzgląd na zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zmniejszenie szans jego transmisji, zamknięte pozostają teatry, filharmonie, opery, muzea i wiele innych instytucji kultury w całej Polsce. Te zamknięte teatry i muzea, odwołane imprezy masowe, spotkania autorskie, spektakle czy koncerty i zawieszona działalność instytucji kultury ustanowiły nową, niezwykle skomplikowaną rzeczywistość dla ponad 300 tys. pracowników polskiego sektora kultury. Na tę nową, postkoronawirusową rzeczywistość pracowników branży kulturalnej składają się nie tylko ograniczony dostęp do widzów i odbiorców kultury, przerwany kontakt z widownią oraz niemal całkowicie zawieszona płynność artystycznego funkcjonowania. Te realia to dziś przede wszystkim poważne, a bardzo często całkowite straty finansowe oraz niemożność prowadzenia działalności artystycznej, które z całą mocą uderzają w rzeszę twórców i pracowników tzw. branży kreatywnej, w tym licznych studentów uczelni artystycznych. Lwia ich część na co dzień funkcjonuje poza systemem ubezpieczeń społecznych, a utrata najczęściej i tak nieregularnych zleceń odbiera im w dobie koronawirusa jedyne źródło utrzymania.

Niezwykle trudną sytuację twórców i pracowników sektora kultury dodatkowo komplikują dziś wydłużone oczekiwanie na zapomogę z Funduszu Promocji Kultury oraz kłopotliwa komunikacja dotycząca złożonego wniosku i jego statusu. Część wnioskodawców nie otrzymuje żadnej odpowiedzi na złożone drogą mailową pytania dotyczące wniosku. Jak wynika z moich licznych rozmów z artystami, którzy z powodu złej sytuacji socjalno-bytowej spowodowanej niemożnością podjęcia artystycznej aktywności zdecydowali się ubiegać o udzielenie pomocy socjalnej w ramach FPK, potrzebna pomoc nie nadchodzi na czas. System okazuje się być nieskuteczny i niewydolny.

Dlatego czuję się w obowiązku zwrócić się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Z czego wynika tak znacznie wydłużony czas rozpatrywania wniosków o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury?
  2. Dlaczego wnioskodawcy nie mają dostępu do informacji na temat aktualnego statusu ich wniosku?
  3. Czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamierza usprawnić system rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy socjalnej z Funduszu Promocji Kultury? W jaki sposób?

Odpowiedź

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację nr 6448 Pana Posła Krzysztofa Mieszkowskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie wydłużonego czasu oczekiwania na rozpatrzenie wniosków o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Wnioski o pomoc socjalną dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury składane są w trybie ciągłym, a ich dzienna liczba jest znaczna. Bardzo często poszczególne wnioski zawierają nieprecyzyjne informacje lub nie zawierają informacji pozwalających na ich pozytywne rozpatrzenie. W takich przypadkach wnioskodawcy są proszeni o dokonanie niezbędnych uzupełnień, co ma wpływ na szybkość rozpatrywania poszczególnych wniosków. Komunikacja z poszczególnymi wnioskodawcami podejmowana jest w momencie koniecznych uzupełnień wniosku oraz po podjęciu decyzji o przyznaniu zapomogi socjalnej. Pragnę zauważyć, iż do 24 lipca 2020 roku łącznie rozpatrzono 6293 wnioski, przy czym przyznano 6056 zapomóg na łączną kwotę 10 995 100,00 zł. Jednocześnie pragnę zauważyć, iż stale wprowadzane są dodatkowe usprawnienia pozwalające na coraz szybsze rozpatrywanie wniosków.

Z poważaniem

minister kultury i dziedzictwa narodowego

Piotr Gliński