Interpelacja nr 3469

do ministra kultury i dziedzictwa narodowego

w sprawie wsparcia finansowego artystów i pracowników instytucji kultury pozbawionych zarobków z powodu stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Zgłaszający: Krzysztof Mieszkowski

Data wpływu: 21-03-2020

Szanowny Panie Ministrze,

kroki podjęte w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i narastaniu liczby zarażonych, choć w pełni uzasadnione, z dnia na dzień odebrały artystom źródło dochodów. Odwołane spektakle, koncerty, wydarzenia kulturalne, zamknięte muzea i galerie, kina, filharmonie – brak perspektyw zarobkowych uniemożliwia dziś artystom i pracownikom związanym ze sztuką godne funkcjonowanie. Lwia bowiem ich część prowadzi własną działalność gospodarczą lub zatrudniona jest na umowach cywilnoprawnych. W dobie epidemii koronawirusa, dobie zamkniętych instytucji kultury, oznacza to dla większości z nich nawet całkowite pozbawienie zarobków.

Poważne straty finansowe, jakie każdego dnia ponoszą artyści, instytucje kultury oraz ich pracownicy w wyniku wybuchu w Polsce epidemii wirusa SARS-CoV-2, wymagają podjęcia natychmiastowych, zdecydowanych i kompleksowych działań. Dlatego też cieszą sygnały wsparcia artystów ze strony rządu w ramach projektu „tarczy antykryzysowej”. Są one jednak na ten moment za mało jasne i klarowne. Przedłużająca się sytuacja niepewności finansowej oraz braku twardych deklaracji, co do niezbędnej już dziś, „ludziom kultury”, pomocy, pozostawia artystów oraz wszystkich pracowników branży kultury zatrudnionych na mocy umów cywilnoprawnych w bardzo trudnej sytuacji. Zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa w obliczu epidemii to konieczność.

W związku z zapowiedziami pomocy artystom i instytucjom kultury chciałbym zadać Panu Ministrowi następujące pytania:

  1. Jaka część środków z projektu „tarczy antykryzysowej” przeznaczona zostanie na zapowiadane wsparcie artystów i osób zatrudnionych w branży kulturalnej?
  2. Jakie jest dokładne planowane przeznaczenie tych środków? W jaki sposób i kto będzie się mógł o nie ubiegać?
  3. Czy w planowaniu form wsparcia uwzględnione zostały zapomogi dla artystów od wynagrodzeń wynikających z umów cywilnoprawnych niezrealizowanych z powodu epidemii koronawirusa?
  4. Czy przewiduje się rekompensaty dochodów od odwołanych spektakli i zajęć edukacyjnych określonych na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło?
  5. O jakiej wysokości zapomogi z Funduszu Promocji Kultury w obliczu stanu epidemii w Polsce będą mogli zabiegać artyści?
  6. Jakie działania zostaną podjęte, by wspomóc funkcjonowanie publicznych instytucji kultury po epidemii? Jaką kwotę zamierza się na to przeznaczyć?

Odpowiedź

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację nr 3469 Pana Posła Krzysztofa Mieszkowskiego z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie wsparcie finansowego artystów i pracowników instytucji kultury pozbawionych zarobków z powodu stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Regulacje dotyczące odmrażania gospodarki oraz rekompensat i wsparcia dla twórców i instytucji kultury są na bieżąco dostosowywane do zmieniającej się dynamicznie sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Wszystkie przyjmowane w tym zakresie rozwiązania są aktualizowane i zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dostępnej pod adresem www.kultura.gov.pl. Do całości zagadnień dotyczących kultury odsyłają trzy obszerne zakładki: 1) Przewodnik po narzędziach wsparcia dla kultury; 2) Wytyczne dla instytucji kultury; 3) Pomoc socjalna dla twórców i artystów. Łącznie odsyłają one do ponad dwudziestu podstron tematycznych, na których w sposób szczegółowy, wyczerpujący i przystępny prezentowane są wszystkie najnowsze informacje.

Z poważaniem

minister kultury i dziedzictwa narodowego

Piotr Gliński