Interpelacja nr 6880

do ministra kultury i dziedzictwa narodowego

w sprawie stypendiów dla indywidualnych twórców w ramach programu „Kultura w sieci”

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z ogłoszeniem wyników konkursu stypendialnego „Kultura w sieci” docierają do mnie liczne głosy twórców beneficjentów, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, o dużych trudnościach związanych z realizacją zaplanowanych projektów.

Bo choć w obliczu krytycznej sytuacji, w której znalazła się obecnie ogromna część artystów indywidualnych, pociesza fakt, że choć 2223 z nich otrzyma wsparcie w ramach programu „Kultura w sieci”, to mocno dziwi skrócenie czasu otrzymywania stypendiów. Stypendia dla indywidualnych twórców miały być bowiem półroczne. Jak okazuje się jednak już po ogłoszeniu wyników konkursu, będą trzymiesięczne. To poważny problem dla beneficjentów programu, którzy działania związane z projektem zaplanowali na sześć miesięcy. Nie dość, że zakładane we wniosku aktywności będą musieli zamknąć w o połowę krótszym czasie, to jeszcze otrzymają niższe wsparcie finansowe.

Niewątpliwie za zmianą zasad otrzymywania stypendiów powinna pójść możliwość dokonania zmian w zaplanowanych działaniach. Z bezpośrednich wiadomości od przyszłych stypendystów wynika bowiem, że skrócenie czasu stypendium wymusi na większości z nich przeformułowanie planowanych aktywności. Dlatego czuję się w obowiązku zwrócić się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy w związku ze zmianą zasad otrzymywania stypendium przez indywidualnych twórców możliwe będzie dokonanie zmian w planowanych we wniosku działaniach – ich przeformułowanie bądź skrócenie?
  2. Na jakich zasadach i w jakim terminie beneficjenci programu „Kultura w sieci” będą mogli dokonać zmian w zakresie wnioskowanych działań?
  3. Co z artystami, których działania w sytuacji zmiany zasad otrzymywania stypendiów nie będą możliwe?

Z poważaniem

Krzysztof Mieszkowski

Odpowiedź

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację nr 6880 Pana Posła Krzysztofa Mieszkowskiego z dnia 31 maja 2020 roku w sprawie stypendiów dla indywidualnych twórców w ramach programu Kultura w sieci, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Zgodnie z regulaminem programu stypendialnego Kultura w sieci w momencie podjęcia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzji o skróceniu okresu trwania stypendium beneficjenci mają możliwość złożenia aktualizacji pierwotnie złożonego wniosku. Zakres aktualizacji dotyczy przede wszystkim opisu koncepcji projektu, harmonogramu jego realizacji i upowszechniania. Aktualizacja jest podstawą przygotowania umowy stypendialnej oraz rozliczenia stypendium. Zgodnie z regulaminem aktualizacji należy dokonać niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyznaniu stypendium. Jednocześnie informuję, iż regulamin programu stypendialnego Kultura w sieci umożliwia elastyczne podejście przez wnioskodawców do składanych aktualizacji, umożliwiając faktyczne zrealizowanie zadania w zmienionych warunkach trwania stypendium.

Z poważaniem

minister kultury i dziedzictwa narodowego

Piotr Gliński