Interpelacja nr 11362

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie planowanej likwidacji Biura Rzecznika Finansowego

Szanowny Panie Premierze,

nawiązując do planów likwidacji Biura Rzecznika Finansowego i przeniesienia jego kompetencji do Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji (projekt UD125 w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), proszę o przesłanie następujących informacji:

  1. Czy projekt ten został skonsultowany z Najwyższą Izbą Kontroli w kontekście jej raportu na temat „Ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeniowym”?
  2. Czy projekt ten podlegać będzie konsultacjom z branżą motoryzacyjną, będącą często jedynym profesjonalnym przedstawicielem poszkodowanego, jak też ze stowarzyszeniami poszkodowanych?
  3. Jakie są założenia projektu w zakresie wzmocnienia skuteczności kontroli podmiotów finansowo-ubezpieczeniowych w kontekście rosnącej skali długoletnich sporów sądowych i wobec konieczności poprawy losu indywidualnych obywateli oraz podmiotów naprawczych, skazanych obecnie na dyktat potentatów?
  4. Jak UOKiK zamierza chronić indywidualnych konsumentów, skoro temu nie podołał przez wiele ostatnich lat, na co wprost wskazują raport Najwyższej Izby Kontroli i skargi organizacji pozarządowych? Co gorsza, również obecnie bagatelizuje sygnały dotyczące monopolizacji rynku przez towarzystwa ubezpieczeniowe, chociażby w zakresie sztucznego kreowania cen usług assistanse, kosztów napraw czy kupna części i materiałów. Sytuacja ta wprost uderza w obywateli, ale również ogrom rzemiosła i tysiące często rodzinnych przedsiębiorstw w Polsce. Negatywnie wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego i jakość rynku samochodowego w naszym kraju.
  5. W jaki sposób planowane jest rozwiązanie kwestii wynagrodzeń specjalistów z długoletnim doświadczeniem w sferze sporów z podmiotami finansowymi, pracujących w Biurze Rzecznika Finansowego? O ile wiadomo, pensje w UOKiK są regulowane ustawowo w przeciwieństwie do siatki wynagrodzeń w Biurze Rzecznika Finansowego. Wynagrodzenia w UOKiK są istotnie niższe, co według sygnałów związków zawodowych działających przy Rzeczniku Finansowym nieuchronnie doprowadzi do utraty cennych pracowników. Bezpośrednio i na długie lata niekorzystnie wpłynie to na jakość i skuteczność działań oraz jeszcze bardziej wzmocni bezkarne działania podmiotów finansowych.