Interpelacja nr 6992

do ministra kultury i dziedzictwa narodowego

w sprawie pilnego wsparcia dla pracowników branży kulturalnej

Szanowny Panie Ministrze,

z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 od 12 marca nieprzerwanie zamknięte pozostają kina, filharmonie, opery oraz teatry. Ich zamknięcie oznacza w ogromnej mierze brak pracy, a więc jakichkolwiek środków do życia, dla przemożnej części artystów oraz pracowników tzw. branży kulturalnej, w tym między innymi: reżyserów, reżyserów świateł, kostiumologów, dramatopisarzy, dźwiękowców, scenografów i wielu innych pracowników zatrudnionych w większości na umowach cywilnoprawnych. A choć poszczególni członkowie rządu mówią już o ponownym otwieraniu się działających w obszarze kultury instytucji, zdecydowanie brakuje dziś doprecyzowania i szczegółów rządowych planów. Ta sytuacja i brak klarownych wskazówek odnośnie do „otwierania się” instytucji kultury pogłębiają krytyczne położenie tysięcy twórców i pracowników polskiego sektora kultury. To właśnie ci ostatni są dziś szczególnie poszkodowani – brak celowanej pomocy uniemożliwia im godne funkcjonowanie.

Aktualne „Rekomendacje dla instytucji prowadzących działalność kulturalną i artystyczną w związku z planowanym wznowieniem pracy w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19” opublikowane na stronach MKiDN nie dają teatrom, operom czy filharmoniom skutecznych narzędzi do ponownego uruchomienia prac. Co niepokojące, ministerstwo nie uwzględniło w nich uwag ze strony praktyków kultury. Niejasność i nieprecyzyjność rekomendacji dotyczących bezpiecznego powrotu na sceniczne deski to nie tylko ogromne utrudnienie dla zarządzających instytucjami artystycznymi, ale przede wszystkim pogłębienie niezwykle skomplikowanej sytuacji tworzących je ludzi – scenografów i scenarzystów, kostiumologów i reżyserów świateł. To oni pozbawieni są dziś środków do życia. To oni też nie dostają adekwatnego wsparcia ze strony rządu w obliczu pandemii.

Brak konkretnych wytycznych oraz brak terminów wznawiania działalności instytucji artystycznych okazują się niechlubnie spójne z brakiem realnej pomocy w czasie epidemii dla pracowników sektora kultury. Ludzie tworzący na co dzień „od kulis” polską kulturę i narodowe dziedzictwo pozostawieni zostali sami sobie. Program „Kultura w sieci” obejmie swoim zasięgiem jedynie garstkę z nich. Uzyskanie tzw. postojowego dla wielu z nich również graniczy dziś z cudem. Pominięcie tak licznych pracowników sektora kultury w dostępie do pomocy ze strony rządu to potężne zaniedbanie. Wsparcie finansowe jest im dziś pilnie potrzebne.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamierza zapewnić bezpieczeństwo finansowe pracownikom branży kulturalnej, którzy po dziś dzień pozbawieni są wsparcia?
  2. Czy brakiem konkretnych wytycznych i rekomendacji MKiDN próbuje zrzucić odpowiedzialność za wznawianie działalności instytucji artystycznych na nimi zarządzających?
  3. W jakim terminie i w jakim zakresie ministerstwo planuje umożliwić wznowienie działalności teatrów, kin, oper i filharmonii? Na ile wcześniej zostaną o tym powiadomione same instytucje?

Z poważaniem

Krzysztof Mieszkowski

Odpowiedź

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację nr 6992 Pana Posła Krzysztofa Mieszkowskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie pilnego wsparcia pracowników branży kulturalnej, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Regulacje dotyczące odmrażania gospodarki oraz rekompensat i wsparcia dla twórców i instytucji kultury są na bieżąco dostosowywane do zmieniającej się dynamicznie sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Wszystkie przyjmowane w tym zakresie rozwiązania są aktualizowane i zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dostępnej pod adresem www.kultura.gov.pl. Do całości zagadnień dotyczących kultury odsyłają trzy obszerne zakładki: 1) Przewodnik po narzędziach wsparcia dla kultury; 2) Wytyczne dla instytucji kultury; 3) Pomoc socjalna dla twórców i artystów. Łącznie odsyłają one do osiemnastu podstron tematycznych, na których w sposób szczegółowy, wyczerpujący i przystępny prezentowane są wszystkie najnowsze informacje.

Z poważaniem

minister kultury i dziedzictwa narodowego

Piotr Gliński