Interpelacja nr 11428

do ministra rozwoju

w sprawie niewprowadzenia przez rząd unijnych przepisów ustanawiających mechanizm weryfikacji homologacji

Szanowna Pani Minister,

zgodnie z nowymi przepisami od 1 września tego roku wszystkie państwa UE zostały zobowiązane do nadzoru nad pojazdami już eksploatowanymi. Mają też obowiązek co rok przeprowadzać kontrole zgodności z unijnymi wymogami określonej liczby samochodów, ich układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych. Tymczasem Ministerstwo Rozwoju wciąż nie zrealizowało zapisów rozporządzenia (UE) 2018/858 z 30 maja 2018 r. dotyczących ustanowienia mechanizmu weryfikacji homologacji i systemu nadzoru rynku pojazdów.

Pomimo upływu ponad dwóch lat od uchwalenia rozporządzenia, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury tłumaczy, że prace dotyczące ustanowienia systemu nadzoru rynku w Polsce wciąż trwają. Niewywiązanie się naszego kraju z postanowień rozporządzenia przekłada się negatywnie na stan środowiska, ponieważ jego celem jest eliminacja z ulic samochodów, które mają w spalinach nadmierną ilość toksyn. Apatia w tej sprawie stanowi kolejny przypadek niewdrożenia przez nasz rząd unijnych przepisów, mających na celu wyłączenie z ruchu drogowego wadliwych pojazdów. Do tej pory nie wdrożono unijnej dyrektywy z 2014 r. o kontrolowaniu stanu technicznego samochodów dopuszczanych do ruchu po drogach publicznych, choć termin na to upłynął w maju 2017 r. Czyste środowisko i bezpieczeństwo na drogach powinny stanowić priorytet każdego rządu niezależnie od orientacji politycznej. Obserwując opieszałość rządowych urzędników we wprowadzeniu przepisów poprawiających sytuację na tych polach, trudno wyzbyć się wrażenia, że nie tylko nie stanowi dla nich priorytetu, ale są im po prostu przeciwni.

Proszę więc o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie są powody opóźnienia we wprowadzaniu założeń rozporządzenia (UE) 2018/858 z 30 maja 2018 r. dotyczących ustanowienia mechanizmu weryfikacji homologacji i systemu nadzoru rynku pojazdów?

2. Czy jest Pani w stanie podać przybliżony termin realizacji założeń rozporządzenia (UE) 2018/858 z 30 maja 2018 r. dotyczących ustanowienia mechanizmu weryfikacji homologacji i systemu nadzoru rynku pojazdów?

3. Jak odniesie się Pani do zarzutów o celowe nierealizowanie na czas unijnych zobowiązań prawnych w świetle kolejnego przypadku takiego postępowania w związku z nierealizowaniem założeń rozporządzenia (UE) 2018/858 z 30 maja 2018 r. dotyczących ustanowienia mechanizmu weryfikacji homologacji i systemu nadzoru rynku pojazdów?

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Mieszkowski