Zapytanie nr 91

do ministra spraw zagranicznych

w sprawie nieobecności ambasadora RP w Sztokholmie na uroczystości wręczenia Literackiej Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk 10 grudnia 2019 r.

Szanowny Panie Ministrze,

z ogromnym rozczarowaniem przyjąłem informację o nieobecności ambasadora RP w Sztokholmie na uroczystości wręczenia Literackiej Narody Nobla Oldze Tokarczuk 10 grudnia br. Jest to pierwszy po 23 latach Nobel przyznany polskiej laureatce, która dołączyła do zaszczytnego grona Marii Skłodowskiej-Curie, Lecha Wałęsy, Władysława Reymonta, Henryka Sienkiewicza, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej. Co znamienne, z krajów noblistów na ceremonii tylko Polska nie miała swojego ambasadora.

Przyznanie Literackiej Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk to wydarzenie wyjątkowe dla wszystkich Polaków. Niestety, zaraz po ogłoszeniu tej informacji na oficjalnej stronie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie pojawiła się jedynie lakoniczna wzmianka na ten temat. Absencja ambasadora RP podczas gali noblowskiej spowodowana nieobsadzeniem tego stanowiska od ponad roku nie tylko jest niezrozumiała, ale przede wszystkim źle świadczy o Polsce na arenie międzynarodowej i może wpływać negatywnie na stosunki polsko-szwedzkie. Zgodnie z protokołem dyplomatycznym na uroczystość wręczenia Nagrody Nobla zaprasza się ambasadorów z krajów laureatów jako oficjalnych przedstawicieli państwa. Tymczasem polską dyplomację reprezentowała p.o. ambasadora Iwona Jabłonowska, charge d’affaires w randze II sekretarza, co w tym wypadku można uznać za swego rodzaju faux pas. Charge d’affaires zgodnie z protokołem kieruje bowiem ambasadą w momencie kryzysu dyplomatycznego.

Zaistniała sytuacja po raz kolejny kładzie się cieniem na wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Brak odpowiedniego uhonorowania tak prestiżowej ceremonii jak wręczenie Literackiej Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk jest działaniem na szkodę polskiej kultury narodowej, a także niezrozumiałą próbą umniejszenia tego wyjątkowego wydarzenia.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Kiedy stanowisko ambasadora RP w Sztokholmie zostanie obsadzone oraz dlaczego ten proces trwa tak długo?

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Mieszkowski

Poseł na Sejm RP

Odpowiedź

Szanowna Pani Marszałek,

W związku z zapytaniem nr 91 Pana Posła Krzysztofa Mieszkowskiego w sprawie nieobecności Ambasadora RP w Sztokholmie na uroczystości wręczenia Literackiej Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk 10 grudnia 2019 r., uprzejmie przekazuję odpowiedź na pytanie.

Kiedy stanowisko Ambasadora RP w Sztokholmie zostanie obsadzone oraz dlaczego ten proces trwa tak długo?

Zgodnie z Artykułem 19 Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, chargé d’affaires ad interim działa przejściowo jako szef misji, w chwili kiedy stanowisko szefa misji nie jest obsadzone lub jeżeli szef misji nie może pełnić swoich funkcji, a nie tylko w momentach kryzysu dyplomatycznego. Jest to dość powszechne zjawisko w dyplomacji.

Wyznaczeni chargé d’affaires a.i. realizują wszystkie zadania nałożone na placówki zagraniczne na najwyższym poziomie, w pełnym wsparciu wszystkich pracowników Ambasad RP jak i pracowników departamentów terytorialnych nadzorujących dane placówki w centrali.

Objęcie stanowiska przez nowego Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Królestwie Szwecji planowane jest w I kwartale br.

Procedura mianowania Ambasadorów jest złożona i wieloetapowa. Decyzja w sprawie mianowania i odwołania ze stanowiska należy do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który podejmuje ją w oparciu o wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, zaakceptowany przez Prezesa Rady Ministrów (art.133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji RP w związku z art. 17 ust.1 ustawy o służby zagranicznej), kandydat musi także uzyskać agrément z państwa przyjmującego, zgodnie z art. 4 ust.1 Konwencji Wiedeńskiej oraz odbyć spotkanie z Komisją Spraw Zagranicznych Sejmu RP, a także odbyć szereg przygotowań przedwyjazdowych w resorcie.

Z poważaniem

Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych

Piotr Wawrzyk

Sekretarz Stanu