Interpelacja nr 9705

do ministra sprawiedliwości

w sprawie finansowania przez ministerialny fundusz projektu pt. „Przeciwdziałanie przestępstwom dotyczącym naruszenia wolności sumienia popełnianym pod wpływem ideologii LGBT”

Szanowny Panie Ministrze,

z zaniepokojeniem odebrałem doniesienia portalu gazeta.pl[1] dotyczące finansowania przez Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej projektu pt. ”Przeciwdziałanie przestępstwom dotyczącym naruszenia wolności sumienia popełnianym pod wpływem ideologii LGBT”. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane w latach 2020-2023 z inicjatywy Fundacji Strażnik Pamięci, której szefem jest redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”, Paweł Lisicki. Lista celów projektu zawiera między innymi takie punkty jak: „Upowszechnienie wiedzy na temat genezy ruchu LGBT, powiązań ze szkołą frankfurcką i innymi ośrodkami myślenia marksistowskiego” – czytamy na stronie Fundacji Strażnik Pamięci.

Jest to kolejny przykład wykorzystania środków z funduszu niezgodnie z ich przeznaczeniem. Z pieniędzy rządowego funduszu, którego celem statutowym jest pomoc ofiarom przestępstw, sfinansowano opracowywanie zagadnień takich jak „Sposoby zapobiegania rozpadowi rodziny w Chorwacji” czy „Ochrona trwałości małżeństwa i rodziny w prawie rozwodowym Peru”. Obcięto za to pomoc dla organizacji takich jak Centrum Praw Kobiet, które od 20 lat pomaga kobietom, które padły ofiarą przemocy domowej, w tym seksualnej. Zatem nic dziwnego, że według raportu NIK[2], w 2016 roku, na rzeczywistą pomoc z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym trafiło 16 z 385 milionów złotych zawartych w budżecie.

Wykorzystywanie publicznych pieniędzy na szczucie przeciwko osobom LGBT jawi mi się jako naruszenie artykułu 32 konstytucji, który mówi, że wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Ofiary przestępstw muszą przejść przez bardzo trudną drogę, by powrócić do normalnego życia, co znakomicie pokazał przypadek rodziny, której ojca, skazanego pedofila, ułaskawił Prezydent Andrzej Duda. Ministerstwo, zamiast skupić pokaźne środki funduszu na poprawę sytuacji takich rodzin, decyduje się na przeznaczenie ich do promocji ideologii nienawiści. Jest to oburzające.

Proszę więc o odpowiedź na następujące pytania:

1. Dlaczego Ministerstwo Sprawiedliwości wyczerpuje środki na pomoc ofiarom przestępstw, by finansować kampanie nienawiści przeciwko osobom LGBT?
2. Czy zdaje sobie Pan sprawę, że określenie „ideologia LGBT” nie ma potwierdzenia w źródłach naukowych i stanowi zwrot pejoratywny?
3. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości byłoby skłonne poprzez swój fundusz wspomóc projekt społeczny, którego celem byłoby zwalczanie przejawów ideologii nazistowskiej i faszystowskiej?
4. Czy zdaje sobie Pan sprawę, że członkowie społeczności LGBT reprezentują szerokie spektrum światopoglądowe i nie identyfikują się kolektywnie z „marksistowskimi ośrodkami myślenia”?

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Mieszkowski

[1] https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,26186586,fundusz-ziobry-finansuje-projekt-o-przestepstwach-pod-wplywem.html

[2] https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym.html