Interpelacja nr 9513

do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie aresztowania 48 osób protestujących w obronie działaczki LGBT

Szanowny Panie Ministrze,

decyzja warszawskiego sądu o zastosowaniu dwumiesięcznego aresztu wobec aktywistki LGBT Margot z kolektywu Stop Bzdurom, która jest podejrzana o uszkodzenie furgonetki fundacji „Pro – Prawo do Życia”, a w konsekwencji brutalne aresztowanie 48 osób protestujących w obronie Margot w piątek 7 sierpnia br., to nie tylko kolejny, tragiczny przykład represjonowania obywateli i eskalacji konfliktu przez zastosowanie nieadekwatnych narzędzi przez podległe Panu służby, ale także mrożący sygnał dla wolności słowa i praw LGBT w Polsce, jak zaznaczyła Dunja Mijatović, komisarz praw człowieka Rady Europy.

Zatrzymanie aktywistki Margot odbyło się w niecodziennych okolicznościach – po otrzymaniu wiadomości o dwumiesięcznym areszcie chciała się dobrowolnie oddać w ręce Policji. Bezskutecznie. Zatrzymana została natomiast przez nieumundurowanych funkcjonariuszy i zabrana do nieoznakowanego radiowozu. Szczególnie oburzający jest fakt, że wobec protestujących świadków tego zdarzenia, bez ostrzeżenia, Policja zastosowała nieuzasadniony i nieadekwatny pokaz siły. Poszkodowani zwracali uwagę na nieprzygotowanie i wyjątkową brutalność Policji, w tym szarpanie i podduszanie.

W konsekwencji zatrzymanych zostało 48 osób, wobec których toczone będzie przyspieszone postępowanie w oparciu o art. 254 Kodeksu karnego: „Kto bierze czynny udział w zbiegowisku, wiedząc, że jego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech”.

Wczorajsze tragiczne wydarzenia to przykład niewyobrażalnej arogancji władzy oraz akt barbarzyństwa, dla którego w cywilizowanym, demokratycznym państwie miejsca nie ma. To pogwałcenie podstawowych praw człowieka, to pokaz nienawiści i pogardy, które są bezpośrednim następstwem mowy nienawiści, szczucia, wykluczenia, podziału na ludzi i ideologię. To także typowe działania policyjnego, przemocowego państwa.

W związku z powyższym zwracam się do Pana z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Na jakiej podstawie prokuratura wydała decyzję o dwumiesięcznym areszcie wobec aktywistki Margot?
  2. Na jakiej podstawie funkcjonariusze Policji zastosowali tak brutalne środki wobec protestujących osób, w tym przede wszystkim areszt?
  3. Dlaczego wobec zatrzymanych toczone będzie, zupełnie nietypowe dla takich przypadków, przyspieszone postępowanie w oparciu o zarzuty, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności?
  4. Czy brutalne zachowanie Policji wobec protestujących miało na celu pokazać innym obywatelom, czym grozi wyznawanie odmiennych od propagowanych przez państwo PiS wartości?
  5. Czy wobec funkcjonariuszy nadużywających swoich uprawnień podczas wczorajszych aresztowań zostaną wyciągnięte konsekwencje? Jeśli tak, to jakie?