Poseł Krzysztof Mieszkowski - konstytucja - protest w obronie wolnych wyborów

Prezydent Rzeczpospolitej obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego następującej przysięgi: „Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji ,będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”
Jeżeli dojdzie do zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy nie wezmę w nim udziału, dlatego, że Prezydent Duda:

  • nie dochował wierności Konstytucji wielokrotnie łamiąc akt zasadniczy,
  • nie strzegł godności Narodu, mówiąc o jego części – środowiskach LGBT, że „to nie są ludzie tylko ideologia”,
  • dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli nie były zawsze najwyższymi nakazami, wręcz przeciwnie prezydent łamiąc prawa człowieka podważał Art. 30 Konstytucji, który brzmi:

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 30 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

Natomiast Art. 32 ust 2 mówi :

Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 32 ust. 2. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej


Prezydent Andrzej Duda nie może przysięgać na Konstytucję RP, której zapisów nie respektuje, nie szanując tym samym wartości i sensów, na straży których powinien stać jako prezydent RP.

Nie wezmę udziału w zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy, ponieważ nie pozwala mi na to godność i honor Posła RP. Jeśli ma to jeszcze dziś jakieś znaczenie.