Ustawa, która przywróci godność artystom

Na początku grudnia Klub Koalicji Obywatelskiej złożył projekt ustawy o statusie artysty zawodowego. Za projekt odpowiedzialny jest poseł Krzysztof Mieszkowski.

Czytaj dalej

Ustawa, która przywróci godność artystom

Środowiska artystyczne ze względu na trwającą od marca pandemię wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonymi z tego powodu ograniczeniami są jedną z najbardziej poszkodowanych grup zawodowych. Sytuacja ta pokazała, jak ważne jest stworzenie spójnego systemu finansowania kultury. Systemu, który zapewni artystom bezpieczne, odpowiedzialne i normalne funkcjonowanie. Na początku grudnia Klub Koalicji Obywatelskiej złożył projekt ustawy o statusie artysty zawodowego. Za projekt odpowiedzialny jest poseł Krzysztof Mieszkowski.

Polska jest jedynym państwem w Unii Europejskiej, które nie posiada takiego narzędzia. Ustawa o statusie artysty zawodowego, na którą środowisko artystyczne czeka od dawna, ma tę sytuację zmieć. Autorzy ustawy, z posłem Krzysztofem Mieszkowskim z czele, zgodnie twierdzą, że to projekt przełomowy, który sprawi, że ludzie kultury przestaną być marginalizowani i wyjęci spod prawa. Ustawa ma być ponadto gwarantem poczucia bezpieczeństwa, szczególnie w takich sytuacjach, jak zderzenie się z pandemiczną rzeczywistością. Zdaniem Mieszkowskiego złożony projekt przywróci także godność tym, dla których wolność twórcza i wolność osobista jest czymś niezbywalnym.

Artyści nie są gorsi od księży

Jednym z najważniejszych założeń ustawy jest nabycie przez artystów praw emerytalnych, zdrowotnych, czy rentowych.

– Praw, które w państwach Unii Europejskiej są czymś naturalnym, normlanym, powszechny. Tymczasem państwo polskie od lat płaci emerytury księżom. Nie ma powodu, żeby artyści byli gorsi od księży – powiedział poseł Mieszkowski podczas konferencji prasowej KO poświęconej ustawie o statusie artysty zawodowego.

Złożony przez Klub KO projekt ustawy przewiduje ponadto możliwość uzyskania przez artystów zawodowych dopłat w wysokości od 50% do 80% składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli ich dochód z tytułu działalności artystycznej nie przekracza średniej krajowej. Ustawodawcy planują także wprowadzić Kartę Artysty.

– Karta Artysty może uprawniać do szeregu dodatkowych świadczeń lub zniżek na podstawie odrębnych umów pomiędzy podmiotami (np. muzeami, teatrami, ale również podmiotami prywatnymi, takimi jak kina czy siłownie) – tłumaczy Mieszkowski.

Status artysty zawodowego potwierdzać będzie specjalnie powołana Polska Izba Artystów. A ubiegać mogą się o niego absolwenci studiów II stopnia uczelni artystycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych oraz osoby fizyczne, które wykażą osiąganie dochodu na określonym poziomie z wykonywanej działalności artystycznej lub twórczej w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku o potwierdzenie status artysty zawodowego. – W przypadku osób fizycznych, które nie wykażą osiągania w/w dochodu, brany będzie pod uwagę udokumentowany dorobek artystyczny, potwierdzony przez organizację reprezentatywną – dodaje parlamentarzysta.

Polska Izba Artystów będzie dysponowała Funduszem Wsparcia Artystów Zawodowych, z których finansować będzie dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne, system zapomóg socjalnych, a także domy opieki dla artystów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

– Są w Polsce artyści, którzy klepią biedę. Ustawa o statusie artysty zawodowego zapewni artystom bezpieczne, odpowiedzialne i normlane funkcjonowanie – podsumowuje Mieszkowski.