Odwołane przez posłów Kaczyńskiego i Gowina wybory prezydenckie były jednym z tematów wywiadu posła Krzysztofa Mieszkowskiego w telewizji Echo24. „Takie uderzenie w Konstytucję, taka fundamentalna próba podważenia jej racji istnienia, to nic innego jak kreowanie zła publicznego, zła politycznego” mówił parlamentarzysta podczas programu „W pajęczynie pytań” red. Tomasza Pajączka. „Mamy dziś zdehumanizowaną demokrację, proceduralną, oderwaną od człowieczeństwa i stajemy się ofiarą takiej demokracji”.

„Najważniejszy akt demokracji, jakim są wybory, to święto demokratycznej odpowiedzialności, zostało dziś zakwestionowane. Dwóch szeregowych posłów, Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin, przejęło rolę suwerena, obaj panowie w trakcie debaty prezydenckiej podjęli decyzję, że wybory się nie odbędą” – skomentował poseł Mieszkowski obecną sytuację polityczną w programie „W pajęczynie pytań” w Echo24.

W środę wieczorem ogłoszono, że PiS i Porozumienie przygotowały rozwiązanie dotyczące tegorocznych wyborów prezydenckich. Jak poinformowano, po upływie terminu 10 maja 2020 r. oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie.

Mieszkowski w taki sposób odniósł się do dzisiejszych realiów politycznych: „Tutaj mamy sytuację niezwykle groźną, ponieważ całe prawodawstwo, cała przyszłość legislacyjna Rzeczpospolitej zostały uwięzione przez dwóch polityków. Prawa obywatelskie zostały właściwie zawieszone, prawa wolnościowe również są całkowicie zminimalizowane i zmarginalizowane. Musimy mieć świadomość tego, że manipulują nami ludzie, którzy kierują się wartościami autorytarnymi w kreowaniu rzeczywistości politycznej, ale również karierami politycznymi”.

Jak stwierdził, wybory prezydenckie można jednak przeprowadzić nie niszcząc Konstytucji. Rozwiązaniem zdaniem parlamentarzysty jest wprowadzenie klęski żywiołowej.

Podczas programu poseł poruszył także temat niezwykle trudnej sytuacji artystów. Jak powiedział, od początków epidemii, zabiega o poprawę ich funkcjonowania. Wciąż czeka na odpowiedź na interpelację skierowaną w tej sprawie do Ministra Glińskiego.