W jaki sposób rząd zamierza wesprzeć środowisko kultury w obliczu epidemii koronawirusa pyta w interpelacji poselskiej Krzysztof Mieszkowski. „Sytuacja artystów jest tragiczna, pomoc potrzebna jest na już. Dlatego pytam i apeluję do Ministra Glińskiego o pilne wsparcie środowisk artystycznych”.

„Zapowiadana przez rząd „Tarcza antykryzysowa” ma objąć pomocą również artystów. Brak konkretów odnośnie tej formy wsparcia nie napawa jednak optymizmem ludzi związanych z kulturą. Ograniczenia nałożone ze względu na epidemię wirusa Sars-COV-2 – zamknięte miejsca i instytucje kultury – uniemożliwiają i odbierają pracę wielu ludziom. To tragedia” – mówi poseł Krzysztof Mieszkowski.

W skierowanej do Ministra Kultury, Piotra Glińskiego interpelacji parlamentarzysta zadaje między innymi pytania dotyczące wysokości pomocy finansowej przeznaczonej dla środowisk kultury i sposobu ubiegania się o wsparcie. Jak twierdzi, „przedłużająca się sytuacja niepewności finansowej oraz braku twardych deklaracji, co do niezbędnej już dziś, ludziom kultury, pomocy, pozostawia artystów oraz wszystkich pracowników branży kultury zatrudnionych na mocy umów cywilnoprawnych w bardzo trudnej sytuacji. Zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa w obliczu epidemii to konieczność”.

Treść interpelacji:

„Szanowny Panie Ministrze, 

kroki podjęte w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i narastaniu liczby zarażonych, choć w pełni uzasadnione, z dnia na dzień odebrały artystom źródło dochodów. Odwołane spektakle, koncerty, wydarzenia kulturalne, zamknięte muzea i galerie, kina, filharmonie – brak perspektyw zarobkowych uniemożliwia dziś artystom i pracownikom związanym ze sztuką godne funkcjonowanie. Lwia bowiem ich część prowadzi własną działalność gospodarczą lub zatrudniona jest na umowach cywilnoprawnych. W dobie epidemii koronawirusa, dobie zamkniętych instytucji kultury, oznacza to dla większości z nich nawet całkowite pozbawienie zarobków. 

Poważne straty finansowe, jakie każdego dnia ponoszą artyści, instytucje kultury oraz ich pracownicy w wyniku wybuchu w Polsce epidemii wirusa SARS-CoV-2, wymagają podjęcia natychmiastowych, zdecydowanych i kompleksowych działań. Dlatego też cieszą sygnały wsparcia artystów ze strony rządu w ramach projektu „tarczy antykryzysowej”. Są one jednak na ten moment za mało jasne i klarowne. Przedłużająca się sytuacja niepewności finansowej oraz braku twardych deklaracji, co do niezbędnej już dziś, „ludziom kultury”, pomocy, pozostawia artystów oraz wszystkich pracowników branży kultury zatrudnionych na mocy umów cywilnoprawnych w bardzo trudnej sytuacji. Zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa w obliczu epidemii to konieczność. 

W związku z zapowiedziami pomocy artystom i instytucjom kultury, chciałbym zadać Panu Ministrowi następujące pytania: 

1) Jaka część środków z projektu „tarczy antykryzysowej” przeznaczona zostanie na zapowiadane wsparcie artystów i osób zatrudnionych w branży kulturalnej? 

2) Jakie jest dokładne planowane przeznaczenie tych środków? W jaki sposób i kto będzie się mógł o nie ubiegać? 

3) Czy w planowaniu form wsparcia uwzględnione zostały zapomogi dla artystów od wynagrodzeń wynikających z umów cywilnoprawnych niezrealizowanych z powodu epidemii koronawirusa? 

4) Czy przewiduje się rekompensaty dochodów od odwołanych spektakli i zajęć edukacyjnych określonych na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło? 

5) O jakiej wysokości zapomogi z Funduszu Promocji Kultury w obliczu stanu epidemii w Polsce będą mogli zabiegać artyści? 

6) Jakie działania podjęte zostaną, by wspomóc funkcjonowanie publicznych instytucji kultury po epidemii? Jaką kwotę zamierza się na to przeznaczyć?”