Interpelacja - poseł Mieszkowski
Zdjęcie autorstwa Markéta Machová z serwisu Pixabay

Odebranie studentom i studentkom prawa do skargi na wykładowczynię, która głosi m.in. treści homofobiczne i rasistowskie, podważenie ich prawa do sprzeciwu ws. nietolerancji i dyskryminacji, a w końcu skandaliczne przesłuchania uczniów w obecności członka Ordo Iuris – poseł Krzysztof Mieszkowski w poselskiej interpelacji do Ministra Sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry wymienia dramatyczne skutki, które powodują przesłuchania studentów podjętych przez Prokuraturę Rejonową Katowice-Południe. Apeluje o ich pilne zatrzymanie. Dla dobra studentów, wykładających i instytucji Uniwersytetu Śląskiego, którego autonomia stanęła pod rządami PiS pod znakiem zapytania.

Mieszkowski zwraca uwagę, że wszczęcie śledztwa i przesłuchania studentów przed zakończeniem uczelnianego postępowania, które prowadzi Uniwersytet Śląski jest niczym nieuzasadnione. Obecność prawnika reprezentującego Ordo Iuris w roli pełomocnika Ewy Budzyńskiej i represyjny charakter przesłuchań to w jego opinii celowe działanie mające zastraszyć studentki i studentów. Dziennik Zachodni donosi, że przesłuchiwani „wychodzą po kilku godzinach, roztrzęsieni”.

Przesłuchania studentów skarżących się na wykładowcę to ingerencja w konstytucyjną wolność uczelni wyższych

Zdaniem parlamentarzysty opisana sytuacja może być naruszeniem autonomii Uniwersytetu Śląskiego, przypomina też, że niezależność uczelniom wyższym zapewnia art. 70 pkt 5 Konstytucji RP. Skarga studentów dotycząca homofobicznych i pełnych nienawiści, antynaukowych treści jest przedmiotem przedmiotem trwającego postępowania prowadzonego przez niezależną komisję dyscyplinarną UŚ. Mieszkowski zwraca uwagę, że aktywność polskich organów ścigania to działanie bezprawne, i podważające uczelnianą autonomię, jej wolność i niezależność

W tym kontekście Mieszkowski przypomina sytuację z 2018 roku, gdy troje funkcjonariuszy policji, bez wymaganej do tego przez prawo zgody rektora uczelni, wkroczyło na teren ośrodka Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie, gdzie trwała ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona filozofii społecznej Karola Marksa i jej konsekwencjom.

Przesłuchania studentów – Na sprawę zwrócił uwagę Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych

ORDO IURIS WRAZ Z POLICJĄ PRZESŁUCHUJĄ „NIEPOKORNYCH” STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGOPrzesłuchania mają miejsce na…

Opublikowany przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych Sobota, 23 maja 2020

Treść interpelacji:

Interpelacja w sprawie przesłuchań studentek i studentów Uniwersytetu Śląskiego

Szanowny Panie Ministrze,                                                                                            

             z wielkim niepokojem i absolutnym zdziwieniem odbieram doniesienia o trwających
w Katowicach przesłuchaniach studentów i studentek Uniwersytetu Śląskiego, którzy w grudniu 2018 r. w trybie skargi zwrócili się z informacją do władz swojej uczelni dotyczącej skandalicznych, dyskryminujących, wartościujących, w tym między innymi homofobicznych treści przekazywanych podczas zajęć przez socjolożkę dr hab. Ewę Budzyńską. Podjęcie przez Prokuraturę Rejonową Katowice-Południe postępowania dotyczącego podejrzenia przestępstwa z art. 235 kodeksu karnego nosi znamiona naruszenia autonomii szkół wyższych gwarantowanej art. 70 pkt 5 Konstytucji RP, bezpośrednio godzi w interesy uczelni, wykładowców i studentów. Skarga studentów na wykładowczynię jest bowiem przedmiotem trwającego postępowania prowadzonego przez niezależną komisję dyscyplinarną UŚ.

Niezrozumiałe i bezprawne działanie organów ścigania

Zaangażowanie w tę sprawę polskich organów ścigania to działanie nie tylko niezrozumiałe, ale też bezprawne, działanie, które podważa uczelnianą autonomię, jej wolność i niezależność. Przypomina także sytuację z 2018 roku, gdy troje funkcjonariuszy policji, bez wymaganej do tego przez prawo zgody rektora uczelni, wkroczyło na teren ośrodka Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie, gdzie trwała ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona filozofii społecznej Karola Marksa i jej konsekwencjom.

Co więcej, to niczym nie uzasadnione wszczęcie śledztwa przed zakończeniem wewnętrznego uczelnianego postępowania Uniwersytetu Śląskiego w połączeniu z udziałem w nim prawnika Ordo Iuris w roli pełnomocnika Ewy Budzyńskiej, jawi się jako celowe działanie mające zastraszyć studentki i studentów. Tę tezę potwierdzałby również prawdopodobnie represyjny charakter przesłuchań, z których zeznający, jak donoszą lokalne media, „wychodzą po kilku godzinach, roztrzęsieni”. W tym miejscu warto przytoczyć fragment opinii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która odnosząc się do tej właśnie sprawy mówi, że „inicjowanie postępowań karnych w sprawach skarg studentów korzystających z przysługujących im praw może wywołać efekt mrożący i powstrzymać przed sygnalizowaniem uczelni dostrzeżonych nieprawidłowości”.

Dokładnie tak jawi mi się ta absurdalna i bardzo szkodliwa sytuacja, której ofiarami są młodzi ludzie polegający do tej pory na konstytucyjnej autonomii uczelni wyższych w naszym państwie. Ta sprawa godzi w ich interesy – odbiera im prawo do sprzeciwu i skargi, wzrastania w wolności poglądów i dyskusji, wolności od dyskryminacji, radykalizmu i nietolerancji. Podważa ich sprzeciw wobec rasizmu i homofobii, z którym zetknęli się, co skandaliczne, na uczelni. Ponadto postawa studentów, którzy stanęli w obronie praw człowieka oraz mniejszości seksualnych, zasługuje na pochwałę i nagrodę, nie zaś działania prokuratorskie.

Ksenofobiczne uchwały anty-LGBT – kontekst przesłuchań studentów

Na co warto zwrócić również uwagę, sprawa ta nabiera szczególnego wydźwięku w obliczu podjętych przez niektóre polskie samorządy hańbiących homofobicznych „uchwał anty-LGBT” lub ich ekwiwalentu – „Samorządowej Karty Praw Rodzin” autorstwa właśnie Ordo Iuris. Zarówno podjęte śledztwo, na mocy którego w roli świadków przesłuchiwani są studenci UŚ, jak i wymienione wyżej uchwały są sprzeczne z Konstytucją RP, ale też Traktatem Unii Europejskiej, który mówi m.in. o wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej i poszanowania praw człowieka, w tym osób należących do mniejszości. Tej niedyskryminacji, solidarności i równości w obu przypadkach zabrakło. Na nich zaś m.in. opiera się istnienie wspólnoty europejskiej, której częścią przecież jako Polki i Polacy jesteśmy.

Dla dobra Uniwersytetu Śląskiego oraz jego studentów i studentek apeluję o natychmiastowe zakończenie przesłuchań i jednocześnie zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Dlaczego, mimo toczącego się wciąż wewnętrznego postępowania UŚ, wszczęto śledztwo w tej sprawie?
  2. Jaki był powód ingerencji w konstytucyjną autonomię uczelni wyższych?
  3. Co mają na celu wielogodzinne przesłuchania studentów?
  4. Czy przesłuchania studentów UŚ z udziałem prawnika Ordo Iuris mają zastraszyć studentów i zniechęcić ich do ponownych skarg w podobnych kwestiach?
  5. Jaka jest rola Ordo Iuris w tej sprawie?

Z poważaniem

Krzysztof Mieszkowski
(-)
Poseł na Sejm RP

Zobacz więcej interwencji posła Krzysztofa Mieszkowskiego