Po skardze złożonej przez posła Krzysztofa Mieszkowskiego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zwróciła się do zarządu Polskiego Radia o informacje dotyczące decyzji Tomasza Kowalczewskiego, dyrektora Programu Trzeciego Polskiego Radia S.A., unieważniającej wyniki 1998. notowania Listy Przebojów Programu Trzeciego, na którego szczycie znalazła się piosenka Kazika Staszewskiego „Twój ból jest lepszy niż mój”.

Zobacz skargę:

W związku ze skandaliczną decyzją Tomasza Kowalczewskiego, dyrektora Programu Trzeciego Polskiego Radia S.A.,…

Opublikowany przez Krzysztofa Mieszkowskiego Niedziela, 17 maja 2020

Szanowny Panie Przewodniczący,

proszę o wyjaśnienie decyzji Tomasza Kowalczewskiego, dyrektora Programu Trzeciego Polskiego Radia S.A., unieważniającą wyniki 1998. notowania Listy Przebojów Programu Trzeciego z dnia 15 maja br., na którego szczycie znalazła się piosenka Kazika Staszewskiego.

Decyzja ta, szeroko komentowana przez opinię publiczną, spotkała się z krytyką nie tylko ze strony środowisk artystycznych i dziennikarzy, ale przede wszystkim – słuchaczy, dla których kultowa audycja była symbolem wolności i synonimem dobrej muzyki. Co istotne, od samego początku swojego istnienia na antenie radiowej Trójki, kolejne notowania Listy tworzone były dzięki głosom słuchaczy, stanowiąc tym samym doskonały barometr społecznych nastrojów. A te najlepiej obrazuje wynik anulowanego notowania Listy Przebojów, w którym zwyciężył utwór Kazika Staszewskiego, „Twój ból jest lepszy niż mój”, komentujący zachowanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który w czasie trwania pandemii
i zamknięcia cmentarzy, 10 kwietnia, mógł odwiedzić grób matki. Podobne działania, pamiętające niechlubne czasy PRL, to przykład skrajnej , prymitywnej cenzury, która od  października 2015 roku stała się normą. Chciałbym zwrócić uwagę, że Konstytucja RP
w sposób jednoznaczny reguluje kwestie wolności słowa, o czym stanowią: art. 6. „Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju”, art. 14. „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu” oraz art. 73. „Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury”, które  wspomniana decyzja łamie w sposób skandaliczny. Narusza ona także postanowienia Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w tym art. 11. §1. „Każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe”, §2. „Szanuje się wolność i pluralizm mediów” oraz art. 13. „Sztuka i badania naukowe są wolne od ograniczeń. Wolność akademicka jest szanowana”.

W 2002 roku, z okazji 40-lecia rozgłośni, tak o Trójce mówił Witold Laskowski, ówczesny dyrektor: „Trójka gra światowe nowości, prezentuje muzykę alternatywną, informuje, bawi i edukuje. Stacja unowocześnia swoje brzmienie, dostosowując antenową formułę do zmieniającego się otoczenia i innego niż dawniej stylu życia naszych słuchaczy. Ale w duchu i treści pozostaje taka sama – inteligentna i inteligencka, kształcąca i inspirująca, życzliwa i przyjazna”. Swój niepowtarzalny charakter radiowa Trójka zawdzięczała przede wszystkim ludziom, którzy tę stację przez lata tworzyli, m.in.: Wojciech Mann, Artur Andrus, Maja Borkowska, Anna Burzyńska, Bartek Chaciński, Beniamin Filip, Michał Gąsiorowski, Marcin Gutowski, Jacek Hawryluk, Magda Jethon, Anna Gacek, Dariusz Bugalski, Dariusz Rosiak, Robert Kantereit, Paweł Drozd, Anna Krakowska, Damian Kwiek, Tomasz Ławnicki, Grażyna Mędrzycka-Gęsicka, Joanna Mielewczyk, Radosław Mróz, Michał Nogaś, Jerzy Owsiak, Antoni Piekut, Grzegorz Połatyński, Jerzy Sosnowski, Małgorzata Spór, Marek Starzyk, Monika Sułkowska, Marcin Zaborski, Wojciech Zimiński, Artur Orzech, Grzegorz Drymer, Marek Lehnert, Magdalena Skajewska, Wojciech Szymański. Jest to jednak lista dziennikarzy, których w Trójce już nie słychać. Pracę stracili lub odeszli w ostatnich lat, po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość i wprowadzeniu 31 grudni 2015 roku ekspresowej nowelizacji ustawy medialnej. W geście protestu wobec decyzji Tomasza Kowalczewskiego, współpracę z radiową Trójką zakończyli także Marek Niedźwiecki, Hirek Wrona i Marcin Kydryński.

Niniejszym składam skargę i wyrażam swój kategoryczny sprzeciw wobec stosowania cenzury w Programie Trzecim Polskiego Radia S.A. W demokratycznym państwie prawa opisane praktyki stosowane jako jedno z narzędzi walki politycznej są oburzające  
i niedopuszczalne.

Z poważaniem

Krzysztof Mieszkowski

Poseł na Sejm RP