Dyrektor Ossolineum powinien być wybierany w konkursie na 5 lat

Zakład im. Ossolińskich to skarb polskiej kultury – mówi Krzysztof Mieszkowski i prezentuje projekt ustawy zmieniającej reguły funkcjonowania tej instytucji.

Czytaj dalej

Dyrektor Ossolineum powinien być wybierany w konkursie na 5 lat

Zakład im. Ossolińskich to skarb polskiej kultury – mówi Krzysztof Mieszkowski i prezentuje projekt ustawy zmieniającej reguły funkcjonowania tej instytucji kultury na dzisiejszej konferencji prasowej. W briefingu udział wzięła również Izabela Duchnowska z Akcji Kultura, członkini Wrocławskiej Rady Kultury.

Krzysztof Mieszkowski: To bardzo ważny moment dla wszystkich wrocławianek i wrocławian. Kieruje nami głęboka troska o przyszłość Zakładu im. Ossolińskich. Zakład, na czele którego, od momentu założenia w 1995 roku, stoi dyrektor Adolf Juzwenko, przeżywa niezwykle niebezpieczny kryzys. Dyrektor Juzwenko, kierując Ossolineum przez szereg lat, unikał czegoś bardzo groźnego dla instytucji kultury, a więc upolitycznienia. Stało się tak po raz pierwszy. Po 1995 roku nie było takiej sytuacji, byśmy wątpili w obiektywizm tego dyrektora. Nie było takiej sytuacji, byśmy jakiejkolwiek opcji politycznej przypisywali, że przejmie ten Zakład. A jest to skarb polskiej kultury – rozpoczął poseł Krzysztof Mieszkowski.

Chcielibyśmy podjąć rozmowę z dyrektorem Juzwenko, z Kuratorami, ale także z ministrem kultury, który będzie miał wpływ na przyszłość Zakładu im. Ossolińskich. Otwieramy debatę na ten temat, której początkiem jest przygotowany projekt ustawy zmieniającej reguły wyboru dyrektora Zakładu. Dziś jest to szczególnie ważne, kiedy z tej ważnej instytucji kultury we Wrocławiu odchodzą ludzie, którzy poświęcili dla niej dużą część swojego życia zawodowego – odszedł wieloletni dyrektor Muzeum Pana Tadeusza – Marcin Hamkało, odszedł Mariusz Urbanek – kierownik Gabinetów Świadków Historii.

Krzysztof Mieszkowski: Zakład im. Ossolińskich jest w posiadaniu bardzo ważnego dokumentu. Tym dokumentem jest arcydzieło Adama Mickiewicza, rękopis „Pana Tadeusza”. Ale w zbiorach Zakładu są również teksty Tadeusza Różewicza czy Henryka Sienkiewicza – mówił poseł i dodał:

– Zakład im Ossolińskich we współpracy z Marcinem Hamkało wygenerował coś, co od 2016 roku funkcjonuje jako Muzeum Pana Tadeusza. To tam właśnie złożony został rękopis Mickiewicza. To również jest miejsce, gdzie w przyszłości znaleźć się mogą autografy Tymoteusza Karpowicza, Rafała Wojaczka czy Urszuli Kozioł oraz wielu innych poetek, poetów i artystów, którzy zajmują się literaturą – mówił Mieszkowski.

Izabela Duchnowska: Zmiana ustawy o funkcjonowaniu Fundacji Zakład im. Ossolińskich jest absolutnie niezbędna. Przypomnę państwu, że jako Akcja Kultura w lutym 2021 złożyliśmy petycję do Rady Kuratorów i dyrektora Juzwenki, w której m.in. wnioskowaliśmy o wprowadzenie do regulaminu przejrzystych zasad pozwalających na powołanie i odwołanie dyrektora instytucji kultury. Zapisy prawne dotyczące Ossolineum, w naszym odczuciu, powinny zawierać i nawiązywać do rozwiązań stosowanych w instytucjach kultury. Odnośnie zapisu dotyczącego Muzeum Pana Tadeusza – w obecnej ustawie jest tylko zapis dotyczący Muzeum Książąt Lubomirskich, jednak brakuje zapisu o Muzeum Pana Tadeusza. Dodanie literalnie zapisu o Muzeum Pana Tadeusza, jako części składowej Zakładu, jest niezbędne. Jako wrocławianie powinniśmy o to szczególnie mocno zadbać, bowiem Muzeum Pana Tadeusza działa w kamienicy, która została przekazana przez miasto na rzecz Ossolineum, specjalnie na ten, a nie na inny cel. Dodam jeszcze, że Wrocławska Rada Kultury apelowała w sprawie Muzeum Pana Tadeusza do prezydenta Jacka Sutryka jako członka Rady Kuratorów. Rada Kultury pisała m.in. o zachowaniu integralności placówki, o podjęciu wszelkich, możliwych działań na rzecz jej utrzymania.

Krzysztof Mieszkowski: Dlatego mam nadzieję, że zmiana dotycząca statusu prawnego i formalnego Zakładu im. Ossolińskich, zostanie także zaakceptowana przez PiS. W ustawie zawarte zostały zapisy dotyczące wyboru dyrektora na pięcioletnią kadencję w drodze konkursu. Bardzo ważnym elementem ustawy, którego brakuje w ustawie z 1995 roku, jest zapis o tym, że Muzeum Pana Tadeusza jest autonomiczną instytucją muzealną, działającą w ramach Zakładu im. Ossolińskich.

Krzysztof Mieszkowski: Pani podsekretarz stanu, wiceminister Magdalena Gawin nie chce wyodrębnienia Muzeum Pana Tadeusza. Jest to ogromna niesprawiedliwość dla tej wspanialej pracy, którą wykonał dyrektor Marcin Hamkało wraz z całym Zespołem. Muzeum Pana Tadeusza, zdobywając nagrody i wyróżnienia, stało się instytucją o zasięgu światowym. By dzisiaj uratować Zakład im. Ossolińskich musimy doprowadzić do tego, by reguły wyboru szefów czy szefowych tej instytucji były transparentne i jednoznaczne.  Dlatego mam nadzieję, że pani ministra Gawin nie będzie się kierować kryterium politycznym, lecz zwróci uwagę na dorobek tego miejsca.

Krzysztof Mieszkowski: Ustawa została zgłoszona do Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Namawiam koleżanki i kolegów z Komisji Kultury do poparcia tej ustawy, namawiam ministrę Gawin i przede wszystkim ministra Glińskiego.